Årsmøte fredag 12. mars.

mars 17, 2010

Kenneth prøvesmaker pizzaen

Noen av deltagerne på årsmøtet

Alle såg ut til å like maten !

Bjørn J. og Geir Magne

Kake pyntet med biler,kuuult!

Fredrik og Mette Helen

Fredrik koste seg med kake

Ette rolig og avslappet årsmøte

Årsmøtet  fredag kveld var desverre dårlig besøkt,men nytt styre ble valgt og de frammøtte koste seg med pizza , kaffe og kake etter at den formelle delen var ferdig.

Det nye styret er : Formann: Geir Borstad,Nestformann :Geir Magne Heggset,Sekretær:Olav Helgetun,Kasserer:Mette Helen S.Mikkelsen,Styremedlem:Tor Olav Tiller,Styremedlem:Tor Kristian Gjerstad.

Det ble også valgt revisor, Revisor for neste år er Kjell Hovland

Neste års valgkomite :Jostein Moen og Harry Einar Ansnes.

Som de fleste ser har Jostein gått ut av styret,han forlater posten som nestleder.Jostein har i mange år vært en fast del av styret,jeg tror han har bekledd nesten alle vervene .Jostein ønsker en pause ,men vi håper han kan komme sterker tilbake senere ! Tusen takk Jostein for den jobben du har lagtned i styret av Surnadal AmCar Club!          Geir B.

                                     


Husk årsmøte i morgen,fredag

mars 11, 2010

Tor Kristian,Petter og Ole Bjørn

3 alvorlige menn venter på årsmøte.Vi får håpe det blir ett bra møte og en hyggelig kveld,alle vel møtt kl 19.00 fredag.


Gammel kriger !

mars 3, 2010
Tor kristian med "ny" Jeep
Endelig har Tor Kristian sikret seg den ultimate hyttebil.Bilen ble anskaffet i februar og har tross streng kulde blitt prøvd flere ganger.Det er ikke noe for pyser å kjøre med åpen kalersebil i 20 minus grader.Den passer sikkert bedre til turene i  sommer.

Kassereren i rute

mars 3, 2010

Kasserer Mette Helen

Mette kan fortelle at alt er under kontroll til årsmøtet.Regnskapet er no til revidering hos Tor Kristian.

"Revisor" Tor Kristian og sekretær Olav klare til årets årsmøte

Det nærmer seg årsmøte og styret er i full gang med forberedelsene .Mette er allerede godt igang,og valgkomiteen med Ole Bjørn er også så godt som ferdig. Styret minner om årsmøtet   fredag 12. mars kl 19.00 ,vel møtt !